Företagshörna

Presentera ert företag hos oss

Dagligen vistas tusentals studenter i våra olika kårhus. Vissa är på väg till sin sektions kontor, andra för att äta lunch eller fika och återigen andra för att delta i kvällens roliga aktiviteter.

Kårhusen pyr av glädje och energi och är en naturlig mötesplats såväl studenterna emellan som för företag som önskar komma i kontakt med denna attraktiva målgrupp. Upptäck nyttan av att presentera företaget, genomföra marknadsundersökningar samt evenemang eller kanske rekrytera studenter. 

Om ditt företag önskar genomföra marknadsföringsaktiviteter på universitetsområdet är det vår företagsvärd info@karservice.se som bör kontaktas.

Företagshörnan & annonsering på karservice.se

Träffa studenterna direkt på campus. Utställningsplats med utrymme för rollups och bord samt tillgång till el och internet. Du får en central plats i Kårhuset Kårallen bredvid restaurangen, sektionsfiket och kårexpeditionen vid den mest använda ingången på huset. Vi är alltid intresserad av samarbete med företag och föreningar som kan ge mervärde till studenterna, om du har en produkt eller tjänst som du känner passar studenter bra kan vi med all säkerhet hitta en bra lösning för er. Kontakta info@karservice.se för kostnadsförslag.

Affischering

Kortfattade riktlinjer för kommersiell affischering i våra fastigheter återfinnes här.